Interactieve klinische casuïstieken: kies uw eigen reis
Het programma van de CVBD webconference 2015 omvat 2 opeenvolgende onderdelen:
interactieve klinische casuïstieken en een rondetafelgesprek
(totale duur 90 min)
13 mei, 7.00u CET, 14.00u CET en 21.00u CET
De moderator zal u uitnodigen om 3 verhalen te bekijken, waarin zowel de huisdiereigenaar als het huisdier te maken krijgen met gezondheidsproblemen of waarin beide reeds lijden aan een door vectoren overgedragen aandoening
U wordt uitgenodigd om 1 klinische casus van de 7 te selecteren (3 humane/4 veterinaire casussen)
Eenmaal in de casus gedoken, wordt u gevraagd mee te participeren in de casus en kunt u kiezen uit 1 van 3 antwoordmogelijkheden die voorgesteld worden door een arts of dierenarts. Er zijn 3 vragen per casus. Zowel juiste als onjuiste antwoorden maken deel uit van het leerproces! Doe mee en leer!
Zodra de eerste casus is afgerond, zal de moderator uw uitnodigen om een tweede klinische casus te selecteren en kunt u uw reis voortzetten
Na het afronden van 2 casussen, neemt u deel aan het rondetafelgesprek:
een ONE HEALTH benadering van door vectoren overgedragen aandoeningen
01.
02.
03.
04.
05.